آوان دشت

عرق شاتره

از 5 رای
5
عرق شاتره
  • عرق شاتره

طبع معتدل، کمک به دفع صفرا، کاهنده غلظت خون، نشاط آور، روشن کننده پوست، کاهنده کلسترول و فشار خون، کمک به درمان کبد چرب