آوان دشتآدرس کیلینیک آتریسا

آدرس

کارخانه: فارس مرودشت، جاده سد درودزن، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی آوان دشت پارسیان

دفتر تهران: خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست مینو، پلاک 4، واحد 2 - تلفن: 02166563118-09123636951

شماره تماس  کیلینیک آتریس

شماره تماس

کارخانه: 07158610081-07158610082-09172201644 -

ایمیل کیلینیک آتریسا

ایمیل

info@avandasht.com

https://avandasht.com